Oбщност на жените обществени лидери

Фондация “Екатерина Каравелова” инициира създаването на Общност на жените обществени лидери “ТЯ в България”, споделящи европейски ценности, в рамките на която ще предостави редица възможности за развитие, подкрепа и разширяване на мрежата си от съмишленици. 

Общността ще работи за това все повече жени да се включват в процеса по трансформация на обществото и да получат правилната подкрепа и напътствия по пътя към достигането на своите цели чрез съпътстваща програма за подкрепа с фокус демокрация, участие, равнопоставеност и промяна в политики, чрез регулярни срещи на живо, обучения и чрез специална онлайн платформа. 

Общността ще даде възможност на жените с кауза, представители на граждански организации, медии, политически партии, културни и образователни институции, неформални групи и колективи, да намерят съмишленици, а с включването си в програмата за подкрепа да надградят уменията си за участие в обсъждания и процесите на вземане на решения при формирането на политики. 

Стъпили здраво на натрупания опит, обратната връзка от стотици жени от цялата страна, анализи и данни и богата мрежа от експерти и обучители и като отговор на настоящата ситуация в България, Фондация “Екатерина Каравелова” продължава целеносечените си усилия за ефективно участие на жените на всички нива на вземане на решения в политическия, икономически и обществен живот. 

От 2016 година, Фондацията развива своята дейност в три основни направления: „Общност“ чрез социалния формат „ТЯ в…“, който през годините е дал думата на над 300 жени в 11 града, „Развитие“ чрез програмата за личностно развитие „ТЯ съм АЗ“ и „Политики“ чрез нашата изследователска и застъпническа дейност.

Какво може да очаквате, ако се включите в общността и програмата за подкрепа?

Общност

Регулярни срещи на живо, възможности да разширите мрежата си от контакти и да намирате съмишленици за вашите каузи.

Достъп до онлайн платформа с други членове на общността от цялата страна, за да потърсите подкрепа и да представите вашите каузи и дейности, по които работите в момента.

Програма за подкрепа

Възможност за участие в обучения за развитие и надграждане на умения с водещи експерти в съответната област. 

Възможност да кандидатствате за малки грантове за развитие на застъпнически дейности.

снимка: Виолета Апостолова

„Искрено вярвам, че точно сега България има нужда от повече уверени в способностите си жени, които да застанат начело на процеса на трансформация на обществото.“

Марина Кисьова де Хеус, основател на фондация „Екатерина Каравелова“

Какви обучения предстоят за членовете на общността като част от програмата за подкрепа?

Лидерство базирано на ценности

22–23 юни 2024

Обучението ще създаде конструктивно пространство за учене и споделяне на 15 жени, които желаят да развият и надградят своите лидерски умения. Основен акцент в първата част на програмата ще бъде само-рефлексията и идентифициране на ценностите, които ни движат напред в променящият се свят. В заключителната част на програмата ще работим по практическото проява на лидерството, базирано на ценности и как системно да вземаме решения, които да не ни поставят в компромис с нас самите.

Лектор: Мая Донева

Мая Донева работи в сферата на публичните политики в последните 17 години през различни роли, като една от последните е генерален секретар на ЕАСПД. Международен консултант и лектор в сферата на социалните иновации, работила в над 35 държави по теми, свързани с изграждане на политики, иновативни модели за управление, детско и младежко участие и застъпничество. Тя е носител на редица награди, както е и номинирана за „Жена на Европа“ на European Movement International и EWL.

Мая Донева

Предстоящи обучения

– Как да се подготвим за медийни изяви
– Как да организираме застъпническа кампания
– Виртуална и политическа реторика

За кого е подходяща общността и програмата за подкрепа?

Жени обществени лидери, които се идентифицират с европейски ценности като демокрация, свобода, равенство, права на човека, солидарност и активно гражданско участие. Жени представители на граждански организации, медии, политически партии, културни и образователни институции, неформални групи и колективи.

Как да се включа?

Стъпка 1
Попълвате въпросника
Стъпка 2
Нашият екип ще се свърже с вас за кратко събеседване
Стъпка 3
Получавате достъп до онлайн платформата на общността
Стъпка 4
Може да заявите желание да се включите в предстоящи обучения. Има възможност да ви бъдат покрити разходите за път и настаняване за участие.

Програмата за подкрепа на жени обществени лидери: демокрация, участие, равнопоставеност и промяна в политики се финансира от Американската агенция за международно развитие (USAID) и Германския фонд Маршал на Съединените щати (GMF). Информация на тази страница е отговорност единствено на Фондация Екатерина Каравелова и в никакъв случай, не може да се счита, че отразява вижданията на USAID или GMF.