ТЯ в Еропа

Фондация “Екатерина Каравелова” организира дебат с кандидатите за ЕП по най-важните теми, касаещи България в Европейския съюз.

Събитието “ТЯ в Европа” ще се проведе на 20 май 2024 г. с представители на водещи партии и коалиции, регистрирани за вота на 9 юни.

Фондация “Екатерина Каравелова”, базираща своята дейност на подкрепата и развитието на жените лидери в българското общество, застъпничеството за редица политики и осъществяването на демократичния процес в страната, организира предизборен дебат, в който ще вземат участие представители на партиите и
коалициите, регистрирани за вота на 9 юни.

Организацията на предизборни дебати от страна на независими организации е част от демократичния процес, като Фондацията отправя покана към всички медии, граждани и представители на НПО и публичния сектор да се включат, за да разберат непосредствено и от първа ръка тезите на кандидатите в най-важните теми, касаещи страната ни:

 • Мир и сигурност и новата стратегия за отбрана на ЕС
 • Климатичните промени и зеления преход
 • Европа на различни скорости – къде е България?
 • Равнопоставеност на половете, нуждите и проблемите на жените в Европа

Кога и къде?

20 май, зала Шекспир, Хотел Милениум София

Начало на дебата 18:30

Покани за участие са изпратени на:

 • Ева Майдел – ГЕРБ-СДС
 • Деница Симеонова – ППДБ
 • Елена Йончева – ДПС
 • Вяра Емилова – БСП
 • Ваня Григорова – КП Солидарна България
 • Лидия Стойкова-Чорбанова – Левицата
 • Даниела Везиева – Български възход
 • Даниела Божинова – Зелено движение

Участието в дебата е със задължителна регистрация.

Защо фондация “Екатерина Каравелова” организира предизборен дебат?

Доверието на гражданите към политическия елит е на исторически ниски нива. През 2024 думата демокрация се усеща като изпразнена от съдържание. Различни групи от обществото не са представени или са ниско представени във властта. При 52% жени от населението на България процента на жените в българската политика никога не е достигал дори 30%. От всички участници в дебати излъчени по БНТ и БНР, на предсрочните парламентарни избори през 2023, едва 9% са били жени.*

Във фондация “Екатерина Каравелова” вярваме в пълното и ефективно участие на жените на всички нива на вземане на решения в политическия, икономически и обществен живот. Вече 8 години работим за активно гражданско общество, в което всеки участва пълноценно.

Може да научите повече за равнопоставеността на жените и мъжете в политиката от следните доклади на фондация “Екатерина Каравелова”:

Равнопоставеност на половете в политиката

2022

Предизвикателства и възможности в българския контекст 

Жени в политиката

2023

Анализ на предсрочните парламентарни избори от 2 април 2023 г.

Участие на жените в политиката

2021

Моментна картина на участието на жените в политиката в България

*International Election Observation Mission, Republic of Bulgaria, Early Parliamentary Elections, 2 October 2022/ Statement of Preliminary Findings and Conclusions https://www.osce.org/files/f/documents/1/d/540674.pdf стр. 13

ТЯ в Европа се осъществява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на Фондация “Екатерина Каравелова” и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.