Обучения

От самото си създаване фондацията инвестира в изграждането на умения, които да спомогнат личностното и професионално развитие на жените и общностите, с които работим.

Нашата история започна със серия от обучения за момичета и млади жени от села в Северозападна България. 

 

Програма за развитие в Северозападна България 2017 година

През септември и октомври 2017 проведохме 8 обучения в село Ковачица, община Лом и село Златия, община Вълчедръм.

  • Личностна реализация и мотивация
  • Успешна комуникация и преодоляване на конфликти
  • Търсене на работа и успешно интервю
  • Жените в 21 век

Организирахме и индивидуални консултации по темите

  •  Подготовка на CV
  •  Търсене на работа чрез сайтове
  •  Подготовка за успешно интервю

Общо 42 момичета и жени от български и ромски произход участваха в курсовете, за които в селата пристигнаха обучители от големите градове на страната.

Ето и какво казват някои от участничките в Академията за обучението „Личностна реализация и мотивация“:

Научих, че трябва да съм по-мотивирана и самоуверена!

Научих, че не бива да се отказвам от мечтите си, въпреки че съм жена!

Да не се предавам и да реализирам с труд мечтите си!

Творческа резиденция „Права на жените” 2018

През септември 2018 организирахме 4-дневна творческа резиденция, посветена на правата на жените в България. В магическите Родопи далеч от цивилизацията и бързите обороти на технологиите събрахме творци на изящното изкуството, фотографията и литературата заедно с общностни организатори. Те работиха в три направления: илюстрация, текст и активизъм.

По време на творческата резиденцията, която се осъществи с  финансовата подкрепа на Български фонд за жените, бяха обсъдени различни теми, засягащи овластяването на жените и проблемите, които най-често срещат. Преминахме от предизвикателствата в световен мащаб като икономическо овластяване, достъп до образование, включване на жените в мирни преговори и ролята на международни организации като ООН Жени до ситуацията в България, остатъците от патриархалната култура, подценяването на жените в някои професионални сфери, дискриминацията на работното място спрямо майките с малки деца, домашното насилие и социалния натиск над жените да се придържат към определени стандарти за начин на  живот, красота и личностно развитие.

След творческата резиденция участничките продължават да работят заедно и/или по отделно по проекти, засягащи овластяването на жените. 

Обучения за доброволците от мрежата на ТЯ в България

От 2018 до сега фондацията е организирала над 10 еднодневни обучения за доброволците от мрежата на ТЯ в България и две национални срещи. Вярваме, че инвестицията в изграждането на умения и знания за нашите доброволци е инвестиция в цялото общество и гражданската активност. Подходът, който използваме в развитието на мрежата ТЯ в България е „общностно организиране” и е базиран на демократични ценности и вярата, че идеите за промяна идват от самите хора, а не са наложени отвън.