Пътеводител към себе си

Пътеводител към себе си

Наръчник за личностно развитие
„Пътеводител към себе си”

„Пътеводител към себе си” се роди като надграждащ елемент на програмата за личностно развитие „ТЯ съм АЗ”, който да подкрепи дългосрочно участничките в нея с инструмент за личностна рефлексия, планиране и мобилизация напред във времето след приключване на програмата. Пътеводителят е разработен прецизно и практично, като комбинира добре обвързани и надграждащи се упражнения, съпроводени от ясни инструкции и насоки за изпълнението им.

Тъй като съдържанието му не е пряко обвързано с участие в програма „ТЯ съм АЗ” и прилежащите към нея модули, наръчникът за личностно развитие е самостоятелен инструмент, който може да бъде ползван от всяка една жена, която осъзнава нуждата да отдели време за себе си и да обърне поглед към вътрешния си свят. „Пътеводител към себе си” е работен, практичен наръчник, който събира серия от задачи и упражнения, през които да се премине последователно, за по-добро себеопознаване, изясняване и визуализиране на личностното развитие в три основни насоки:

  • „Аз насаме с Мен и Себе Си”  – собственото същинско  Аз, такава, каквато е всъщност всяка една жена и до каквато иска да се разгърне.
  • Взаимоотношения – жената във взаимоотношенията си с другите или как тя да бъде себе си в един социален свят, в който е неразривно свързана с останалите.
  • Реализация – собствената перспектива към момента, независимо дали е кариера, кауза, хоби или просто съществуване със смисъл, по начина, който ù харесва.
Наръчник за личностно развитие „Пътеводител към себе си”
Наръчник за личностно развитие „Пътеводител към себе си”
Наръчник за личностно развитие „Пътеводител към себе си”

Следвайки Пътеводителя, всяка една жена ще може да:

  • Изясни за себе си откъде идва, защо е тук и накъде иска да върви
  • Опознае себе си през три различни аспекта – вътрешно и съкровено Аз; Аз във взаимоотношенията си с другите; Собствена реализация в света
  • Излезе извън зоната си на комфорт, за да се изкара извън рутината и коловоза и да поеме по съзнателно избран път
  • Получи конкретни инструменти и структура, през които да превърне визията си в действия
  • Разполага със система за личностно развитие, която да използва през годините напред.
Наръчник за личностно развитие „Пътеводител към себе си”

Продажбата на „Пътеводител към себе си” се извършва с изцяло благотворителна цел и 100% от приходите се използват за осъществяването на дейността на Фондация „Екатерина Каравелова“.