Общност, Развитие

Емоционален уикенд за финал на програмата “ТЯ съм АЗ“ 

През изминалата седмица завърши и третият, последен модул на обучителната програма за личностно развитие “ТЯ съм АЗ”.  Програмата дава възможност всяка участничка да погледне дълбоко в себе си и в своите взаимоотношения с околните – обръща се внимание както на различните фактори, които влияят на живота ни и решенията, които взимаме, но се създава и елемент на общност между самите участнички.

Начало на последния модул даде Марина Кисьова де Хеус – учредител и председател на настоятелството на Фондация Екатерина Каравелова. Тя вдъхнови участничките с историята за създаването на фондацията и ги насърчи към доброволчество и увереност в себе си и способностите си.

През последната си седмица, участничките работеха върху възможностите за развитие – умения за влияние, запознаха се с емоционалната интелигентност и компетенции за прилагането ѝ. Втората половина премина в конкретизиране на личностно и общностно ниво в планове за развитие и идентифициране на собственото място в него. Направиха оценка на изминатия път и дадоха посока на развитие за бъдещето. 


За финал участничките споделиха впечатленията си. По думите им, обучението е било полезно и се чувстват променени и готови да продължат напред по пътя в търсене и себепознание:

“Промени се нагласата ми към възприятието на проблемите ми. Осъзнах, че всички страхове са преходни.”

“Почувствах се облекчена. Моето мнение за сама мен се промени, сега се гледам с по-мили очи.”

“Станах по-добър слушател и намерих общност, която има сходни виждания за света.”

Младите жени получиха сертификати за участието си, както и подарък – наръчникът Пътеводител към себе си, специално разработен като допълнение към програмата за личностно развитие, за да може поне част от програмата да достигне до много повече жени, живеещи в най-различни кътчета на страната. В него са включени многобройни тематични упражнения и удобният му размер позволява да бъде навсякъде с нас. 

Програмата е разработена от един от членовете на Фондация „Екатерина Каравелова“ – Нора Стефанова, експерт по неформално образование и развитие на човешкия капитал. Фасилитатор в 4-тото издание беше Елена Лулчева.

ТЯ съм АЗ – програма за личностно развитие на Фондация „Екатерина Каравелова: се осъществява с  финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.