Политики

Гласовете на жените в България – когато личното става политическо

Гласовете на жените трябва да се чуват във всички сфери, а за да се случи това има нужда от развиване на чувствителност и критичност към неравенствата и несправедливостите, от солидарност и подкрепа, но и от конкретни политики. Така може да бъде обобщено събитието „Гласовете на жените в България – представяне на аналитичен доклад и дискусия“, което Фондация „Екатерина Каравелова“ организира в гр. Габрово на 21 март.

В дискусията взеха участие Маргарита Доровска, куратор и културолог, директор на Музей на хумора и сатирата, гр. Габрово, Росица Йонкова, експерт по трудово и осигурително право, областен координатор на КНСБ за Област Габрово и Габриела Гатева, магистър психолог и автор на статии и научни публикации.

Събитието откри Маргарита Спасова от екипа на Фондация „Екатерина Каравелова“, която обърна внимание, че вече 7 години организацията дава глас на жените в страната и представи проекта „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България“, чрез който това става по един по-структуриран начин, така че гласовете да бъдат чути от вземащите решения. Тя очерта основните предизвикателства, идентифицирани от аналитичния доклад – липсата на реална равнопоставеност на жените на пазара на труда, дискриминацията, насилието в различните му форми, както и стереотипите, основани на пола и натиска на средата.

Маргарита Спасова от екипа на Фондация „Екатерина Каравелова“

Маргарита Доровска сподели своя личен и професионален опит относно ролята и мястото на жените в сферата на културата и как личните преживявания могат да бъдат трансформирани в политически послания.

Темата за гласовете на жените е изключително важна и трябва да бъде важна във всяка една културна и образователна институция, защото това са местата, […] където бихме могли да се опитаме да се борим със стереотипите“, заяви тя.  В качеството си на музеен директор тя подчерта, че „културните институции са много важни както с посланията, които формулират, така и със собствения си начин на опериране, защото не можем да говорим едни неща, а всъщност да правим други“, което е свързано с вътрешните процеси в една организация и до каква степен тя насърчава равнопоставеността.  

Росица Йонкова обърна внимание на разликите в заплащането на жените и мъжете, като представи и конкретни данни за страната и Област Габрово. В началото на трудовия си стаж жените до 25 години получават средно 7.2% по-ниско заплащане от мъжете, като между 35 и 45 години тази разлика скача до 17.6% и в крайна сметка води до по-ниски пенсии и повишен риск от изпадане в бедност и социално изключване за жените. На въпрос как може да бъде адресиран проблемът с разликите във възнаграждението, г-жа Йонкова отговори, че един от начините е прилагането на прозрачност в заплащането, област, в която беше приета нова европейска директива. Тя засегна и темата за двойното натоварване на жените, за които след прибиране от работното място започва втори работен ден, свързан с полагане на грижи за дома, децата и/или зависимите възрастни в семейството.

Габриела Гатева обобщи дискусията, като я постави в контекста на структурното насилие спрямо жените, което е по-широка категория от домашното насилие и се отнася до това как определени обществени структури и норми засягат негативно жените и им отнемат достъпа до права. Тя подчерта, че темата за насилието, основано на пола е от изключително обществено значение, но често остава неглижирана, както и необходимостта във всеки областен град да има кризисен център за настаняване и подкрепа на преживели насилие.

Събитието завърши с въпроси и коментари от присъстващите и заявяване на дългосрочна ангажираност с това гласът на жените да бъде чуван във всички обществени сфери.

Дискусия с участието на гостите на събитието

Екипът на фондацията благодари на панелистките и на всички гости на събитието, които взеха активно участие в дискусията.

Следващото събитие за представяне на аналитичния доклад „Гласовете на жените в България“ ще се проведе на 11 април в гр. Пловдив.

Снимки: Габриела Христова