Общност, Развитие

Готова съм да създам застъпническа инициатива

Казахме си истини, проведохме сериозни разговори без да се залъгваме, но и без да изпадаме в ситуация на безизходица. Излизам с една конкретна идея, която се надявам да осъществя.

През месец май Фондация „Екатерина Каравелова“ проведе „Обучение по застъпничество в подкрепа на жените“ в гр. Банкя. В него се включиха настоящи и бъдещи доброволки на различна възраст и с различен опит по темата, обединени от общи ценности и желание да се застъпват за жените в своите общности.

В началото групата имаше възможност да се опознае и буквално да засади своите очаквания и пожелания за развитие както в личен план, така и по отношение на всички жени в България.

Участничките споделиха, че искат гласовете на жените да се чуват, те да вярват в себе си, да бъдат активни и да участват във вземането на решения, така че да се намират решения за проблемите и да има равнопоставеност.

Обучението продължи с представяне на аналитичния доклад „Гласовете на жените в България“ и обсъждане на проблемите и нуждите на жените през опита на участничките. След това те имаха възможност да изберат теми, по които да разработят собствени застъпнически кампании, като в различни сесии работиха по дефиниране на обществената промяна, която искат да постигнат, картографиране на заинтересованите страни, изготвяне на SWOT анализ, разработване на послание и планиране на комуникационна стратегия и други практически аспекти на застъпническата дейност. В края на обучението през ролева игра всички представиха идеите си и получиха обратна връзка как могат да подобрят застъпническата си стратегия.

По думите на самите участнички обучението е било полезно и те се чувстват подготвени да реализират застъпнически инициативи:

Обучението беше полезно и практически насочено, научих какво представляват застъпническите инициативи и имах възможност да създам и планирам такава в група.
Получих достатъчно насоки как да реализирам идеята си застъпничество. Организацията бе много добра. Чувствах се комфортно и си тръгвам с много материали за премисляне и нови познанства.

Методите бяха много полезни, също така и комуникационната ролева игра ни даде възможност за доста добра представа за това какво можем да очакваме при реална застъпническа кампания.

Така, засятите в началото очаквания, напоени със знания и умения и стоплени с подкрепа, вече изникват и се развиват, а с тях и застъпничеството за права на жените и равнопоставеност в страната.

*Обучението се осъществява в рамките на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

​Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.