Общност, Политики

Гражданските организации в България излизат
с обща кампания за Европейските избори

Граждански организации от страната ще си помагат по време на редица кампании, свързани с европейските избори. На това се съгласиха в Дома на Европа участващите в среща за създаване на партньорства за Европейските избори. Инициативата е на Бюрото на Европейския парламент в България, Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум, които отчитат нуждата на организациите от свързване, координиране и подкрепа за общи кампании в посока повишаване на ангажираността и информираността относно европейските избори през 2024 г.

All rights reserved. This image cannot be used without written permission from the author. © 2023 Creative Visual Solutions


По време на откриването на срещата, директорът на Форум Гражданско Участие, Георги Петров и заместник-председателят на Национален младежки форум, Андреас Петков, отправиха послания за необходимостта от консолидирани и координирани дейности. Ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България, Теодор Стойчев, запозна аудитория с планираната институционална кампания на ЕП за четвъртите избори, в които България участва като член на Европейския съюз.


Близо 30 организации се включиха в срещата като представиха своите собствени идеи за дейности, размениха идеи за подобряването им и създадоха партньорства. Инициативата успя да събере не само членове на трите мрежи, но и други граждански организации, заинтересовани от темата. Планираните кампании са изключително разнообразни, но намират и пресечни точки.