Ellie and Marina
Общност

Искрата на ТЯ в… вече е запалена и в Монтана, Враца и Видин

На 11 и 12 юли 2020 организирахме обучения за доброволци в Монтана и Враца, а на 1 август във Видин. Обученията събраха жени от различни поколения, етноси и социален статус, точно както и самите събития ТЯ в…обединяват всеки месец за няколко часа жени, които иначе не биха се срещнали другаде.

Обучение за доброволци във Враца, фотограф Виолета Апостолова-Лети
Обучение за доброволци във Враца, фотограф Виолета Апостолова-Лети

През последните седмици често ни задават въпросите „Как се става доброволец във фондация ‘Екатерина Каравелова’?  А какъв е процеса на сформирането на един  екип от доброволци, който организира  събитията ТЯ в…? .

Едно събитие ТЯ в… за да се превърне в място за среща и обединяване на жени в една подкрепяща се общност означава не просто да бъде организирано едно събитие, на което се канят говорителки и гости, а създаването на автентична атмосфера, където всяка жена се чувства сигурно, за да сподели историята си и да попие от опита на други жени. Събитията ТЯ в… се организират от местни жени за местната общност и това е един от важните фактори, които правят събитията толкова емоционални.

Обучение за доброволци в Монтана, фотограф Виолета Апостолова-Лети

Когато една или няколко жени прояват интерес да иницират събитията ТЯ в… в техният град и ни пишат, първата стъпка е да направим онлайн среща за да се запознаем. Следващата стъпка е да отидем на място в града и заедно с партньорите ни Си Ви Ес България да организираме еднодневно обучение за доброволци. На обучението, което е базирано на методите на неформалното образование се запознаваме и опознаваме, обсъждаме ценостите, които са двигател на формата ТЯ в… Любов, Свобода и Мъдрост и си говорим открито за ролята на жената в обществото.

Обучение за доброволци във Враца, фотограф Виолета Апостолова-Лети

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за изследвания на мира – Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за изследвания на мира – Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.