Политики

Кръгла маса “Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността”

Жените в 48-то Народно събрание ще бъдат само 58 или 24% от неговия състав

Проблемът с представителността в българския парламент е устойчив, а ниското участие на жените в 48-то Народно събрание се очакваше предвид състава на изборните листи. Фондация “Екатерина Каравелова” работи за адресираното на този проблем, като с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт България организира кръгла маса “Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността”. Събитието събра представители на 7 от парламентарно-представените в 47 НС политически партии – БСП, Да, България, ДПС, ДСБ, Зелено движение, Има такъв народ и Продължаваме промяната. Бяха обсъдени вътрешно-партийните политики в областта на равнопоставеността и участието на жените в политиката.

Предизвикателствата, които участничките на кръглата маса идентифицираха са свързани със стереотипите, основани на пола, трудностите при съчетаването на семейните ангажименти и работата, липсата на финансиране за женските организации в партиите и липсата на обучения за изграждане на капацитет, структурни проблеми, които поставят жените в по-неблагоприятна позиция от гледна точка на финансова независимост и възможности за развитие, както и тенденцията проблемите на жените да бъдат игнорирани.

За участие в кръглата маса, която се проведе на 20 септември в град Пловдив, бяха поканени парламентарно-представените в 47 НС политически партии. 

Кръглата маса, чиято цел бе да се идентифицират нуждите на политическите партии в работата им в посока на равнопоставеност беше открита от г-жа Марина Кисьова де Хеус, изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“ и г-жа Калина Дренска от Фондация Фридрихт Еберт. Те представиха обезпокоителните тенденции за намаляващото участие на жените в последните три парламента и заявиха ангажираността и на двете организации да работят в посока на намирането на решения.

Специален гост бе Корийн Йонкер, която е бивш депутат от Нидерландия, международен експерт по политическо овластяване и лидерство на жените, а през април 2021 оглавява международната мисия за наблюдения на изборите в България към ОССЕ.

Г-жа Йонкер представи четири основни фактора, от които е добре да се водят политическите партии, за да осигурят баланс в представителството на жени и мъже в структурите си. Първият е фокусиран върху намирането и подбора на кандидати. Процес, който трябва да се реализира на всички нива – местно, регионално и национално от членовете на изпълнителните комитети и цели намирането на подходящи кандидати и от двата пола. Вторият фактор е, че според нея съставът на кандидатските листи и истинското равно представителство по пол трябва да бъдат формализирани.

“Цялата отговорност следва да се поеме от политическите партии и има огромна нужда от силен импулс. Ако това в краен случай означава национална квотна система или вътрешно партийни квоти, например предвидени в изборния закон, важното е резултатът да бъде равенство.”

Различните квотни системи работят по различен начин в различните изборни системи. Ако квотна система води само до символичен резултат, много скоро ще изгуби подкрепа. Една квотна система трябва да доведе до критична маса от поне 30-40% избрани жени, за да има истинско въздействие. Често необходимостта от квоти не се приема на база на факта, че няма формални бариери пред равните възможности. Въпреки това, директната дискриминация и сложната схема от невидими бариери спира жените да бъдат избрани за кандидати и да получат своя дял от политическото влияние.  Квотите не са дискриминация (срещу мъжете), а компенсация за структурните бариери, пред които жените са изправени в изборните процеси.

Трето, в политическите партии следва да има отворени процедури за кандидатстване, където всеки е оценен въз основа на еднакви критерии от комитет, в който също има баланс по пол. Доказано е, че членовете на селекционни комитети усещат симпатии към хора, които са като тях. 

Последно, г-жа Йонкер адресира нуждата от обучение и менторство. Тя коментира, че без задълбочени познания за правилата и процедурите, бюджетни правила и също без обучения за работа с медии човек няма как да бъде ефективен политик. “Човек трябва да разбира инструментите, с които разполага, за да превърне идеите в нови политики.”

След опита, споделен от г-жа Йонкер кръглата маса продължи с презентации на г-жа Aлександра Берданкова (БСП), г-жа Веселина Александрова (Да, България), доц. Д-р Красимир Асенов (ДПС),  г-жа Кристина Петкова (ДСБ), г-жа Добромира Костова (Зелено движение), г-жа Снежанка Траянска (Има такъв народ) и г-жа Венцислава Любенова (Волт, ПП), които представиха вътрешните политиките в областта на равнопоставеността в своите партии. 

Във втората част на кръглата маса Маргарита Спасова от екипа на Фондация “Екатерина Каравелова” фасилитира интерактивна сесия, в която участниците имаха възможност да споделят какви според тях са предизвикателствата и бариерите пред жените, занимаващи се с политика. Като резултат от дискусията те могат да бъдат обобщени в 3 категории:

  • личностни фактори (жените по-често имат по-ниска самооценка и като резултат се съмняват дали имат всички знания и умения)
  • фактори на средата (стереотипите, основани на пола, трудностите при съчетаването на семейните ангажименти и работата, икономически неравенства и неравен достъп до финансови ресурси)
  • вътрешнопартийни фактори (липсата на финансиране за женските организации в партиите и липсата на обучения за изграждане на капацитет, по-честото поставяне на жените на неизбираеми позиции в кандидатски листи по време на избори)

Моментна картина на 48-то Народно събрание

Според данните, обявени от Централната избирателна комисия на 7-ми октомври, жените в 48-то Народно събрание ще бъдат 58 или 24% от неговия състав.

От общо 31 многомандатни избирателни района 7 няма да излъчат нито една жена народен представител – Габрово, Кюстендил, Разград, Силистра, Смолян, София област и Ямбол. В същото време всички 6 мандата от 8-ми МИР Добрич са отишли при жени от 6 различни партии, като всяка от тях е била водач на съответната изборна листа в града. 

С най-добро съотношение на броя жени и мъже в новия парламент е най-малката група, тази на Български възход, където от общо 12 народни представители 4 са жени. С най-небалансирано съотношение жени и мъже са парламентарните групи на Продължаваме промяната и Възраждане, като и двете партии имат едва 19% жени от общия си брой депутати. 


Фондация Екатерина Каравелова ще публикува подробен доклад от кръглата маса, придружен от добри международни практики за насърчаване на равнопоставеността между половете в политиката.

Фотограф Лина Кривошиева