Общност, Развитие

Обучение по застъпничество в подкрепа на жените за настоящи и нови доброволци

Фондация „Екатерина Каравелова“ организира обучение по застъпничество в подкрепа на жените за настоящи и нови доброволци.

Вече 7 години фондацията, която е със седалище в гр. Пловдив, работи за това да има повече уверени в способностите си жени и за насърчаване на равнопоставеността на половете. Организацията развива дейности в три основни направления: „Общност“ чрез социалния формат „ТЯ в България“, „Развитие“ чрез авторската обучителна програма „ТЯ съм АЗ“ и „Политики“ чрез своята застъпническа дейност в подкрепа на жените.

През месец март фондацията публикува аналитичния доклад „Гласовете на жените в България“, който очертава проблемите и нуждите на жените в страната.

Целта е той да послужи за основа на нашата застъпническа дейност, за да бъдат намерени решения на проблемите, с които се сблъскват жените. За да може тези решения да бъдат устойчиви, е изключително важно да се работи и на местно ниво.

По тази причина от 12 до 14 май (от петък следобед до неделя на обяд) организираме обучение по гражданско участие и застъпничество за настоящи и нови доброволци. То ще даде възможност за развиване на конкретни умения, за да могат доброволците от мрежата на фондацията да се застъпват за правата на жените на местно и национално ниво и да предлагат решения за адресиране на проблемите.

Обучението ще се проведе в гр. Банкя и ще се води от Маргарита Спасова и Катерина Стоянова. Пътят, настаняването за 2 нощувки и изхранването се покриват от фондацията.

Заявете своето желание за включване към доброволческата мрежа и обучението по застъпничество до 28 април (петък), като попълните формуляра тук.

Ако имате въпроси, можете да ги зададете на margarita.spasova@sheinbulgaria.org

* Настоящото обучение се осъществява в рамките на Проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

​Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.