Политики

Призив към българката за повече самоувереност и вяра в себе си отправиха говорителките в публичната дискусия “ТЯ в Европа”

На прага на европейските избори фондация „Екатерина Каравелова“ организира публична дискусия “ТЯ в Европа”, чиято цел беше да се даде думата на българки, които имат опит и влияние върху правенето на европейски политики с фокус проблемите и нуждите на жените. Панелната дискусия се води от Марина Кисьова де Хеус – основател на фондация „Екатерина Каравелова”, която акцентира върху ниския процент на жените в политиката в България, а именно само 24% от депутатските места (при определени 33% от ООН още преди 30 години) и обърна внимание на препоръка на Европейската комисия, според която партиите би трябвало да редуват в листите си мъже и жени.

Говорителки в дискусията бяха Ирина Иванова – член на борда на Европейския институт за равенство на половете и началник на отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“ в Министерството на труда и социалната политика; Мая Донева – експерт по публични политики в сферата на социалните предприятия и генерален секретар на Европейската асоциация на доставчици за социални услуги за хора с увреждания (ЕАСПД); Вяра Савова – юрист с фокус крипто и Web3 и съпътстващите ги правни проблеми, старши ръководител „Политики“ в European Crypto Initiative (EUCI).

Мая Донева говори по наболяла тема за по-ниското заплащане на жените спрямо мъжете. Тази разлика, както невъзможността на жените да работят в определен момент от живота си, поради грижите, които трябва да полагат за децата и семействата си води до 30% разлика в ЕС в пенсиите на мъжете и жените. Отново грижата за семейството е и много честа причина жените да не присъстват на политически отговорните места. Жените, които завършват висше образование са повече от мъжете и следва да имат равни възможности за развитие.

Ирина Иванова сподели, че в момента работи върху транспонирането на директивата управителните съвети на регистрираните на борсите в ЕС фирми да имат поне 40% жени в състава си до 2026 г. Също така посочи, че проблемът с равенството между половете е политика, която трябва да започне отгоре – да се вземат решения и да има воля за изпълнението им, за да може да се осъществи надолу. В зависимост от това какъв знак ни се дава отгоре, започваме да говорим повече за равнопоставеност.

Тя представи и данни от Европейския индекс за равенство между половете, според който България заема 16-то място в ЕС с 65 т. от общо 100 т., като до известна степен това се дължи на факта, че българките играят важна роля за вземането на решения в социалната сфера и икономиката. Мястото на жените в България, обаче в политическия живот е малко – шансът на мъжете да влязат в политиката е 75% по-голям, заплащането е 14% по-ниско от това на мъжете, 37% от жените смятат, че е нормално да отделят повече време за домашните задължения от мъжете, извън работните им ангажименти.

Вяра Савова посочи, че темата за равнопоставеността на жените в България е проблем, който трябва да се осъзнае, тъй като много хора не вярват, че той съществува. И съответно, ако и политиците и населението не вярват, че има проблем, то той няма как да бъде решен. Също така тя подчерта, че жените не бива да си поставят ограничения при избора си на професии. По-технологичните професии са предимно заети от мъже.

В края на дискусията се включи и Евелина Сандалова – експерт по политики в Брюксел, която призова да се гласува на европейските избори, за да се намали риска от загуба на това, което се е постигнало в последните 5 години.

След активната дискусия и с гостите на събитието, говорителките призоваха българските жени да отстояват позициите си и да вярват повече в себе си и отправиха апел за висока активност на евроизборите.

“ТЯ в Европа” беше първото от серия събития, които предстои да се организират преди европейските избори.

ТЯ в Европа се осъществява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на Фондация “Екатерина Каравелова” и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.