Общност, Политики

Публична дискусия “ТЯ в Европа”

100 дни преди евроизборите фондация “Екатерина Каравелова” насочва вниманието към приноса на българките в развитието на европейските политики и към проблемите и нуждите на жените в Европа. 

Бихме искали да поканим всички желаещи да присъстват на събитието “ТЯ в Европа”, което ще се проведе на 6 март от 19:00 в The Steps, ул. Братя Миладинови 12 в София. 

Предварителна програма:

19:00 Откриване: Марина Кисьова де Хеус, фондация “Екатерина Каравелова”

Представяне на инициативата Заедно за ЕС: Таня Чунтова, Бюро на Европейски парламент в България

19:15: Панелна дискусия “ТЯ в Европа”

Ирина Иванова – Член на борда на Европейския институт за равенство на половете 

Вяра Савова – European Crypto Initiative

Мая Донева – Българска платформа към Европейско женско лоби

20:15 Q&A 

21:00 Закриване

За потвърждение на присъствие, моля попълнете регистрационната форма тук.

ТЯ в Европа се осъществява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на Фондация “Екатерина Каравелова” и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.