Доклади

Дългият COVID-19 при жените в България

2023

Как пост-COVID-19 синдромът засяга жените и какви мерки могат да бъдат предприети

Равнопоставеност на половете в политиката

2022

Предизвикателства и възможности в българския контекст

Представяне на резултатите от кръглата маса „Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността“ и добри международни практики

 

Участие на жените в политиката

2021

Моментна картина на участието на жените в политиката в България