Доклади

Ромските жени и икономическото неравенство

2023

Докладът разглежда факторите, които допринасят за икономическото неравенство като устойчива тема в биографичните разкази на ромските жени и търси решения

Жени в политиката

2023

Анализ на предсрочните парламентарни избори от 2 април 2023 г.

 

Аналитичен доклад: Гласовете на жените в България

2023

Публикацията е анализ на дълбочинни биографични интервюта с жени, живеещи във всички 6 района на България

Дългият COVID-19 при жените в България 

2023

Как пост-COVID-19 синдромът засяга жените и какви мерки могат да бъдат предприети

Равнопоставеност на половете в политиката

2022

Предизвикателства и възможности в българския контекст

Представяне на резултатите от кръглата маса „Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността“ и добри международни практики

 

Участие на жените в политиката

2021

Моментна картина на участието на жените в политиката в България