Политики

Сексуално и репродуктивно здраве: от жени за жени 

Какво знаем за сексуалното и репродуктивно здраве на жените в България? Кои са основните проблеми и нужди в тази сфера и какви са възможните решения?

На 30-ти май от 11:00 часа в малка конферентна зала в Дом на културата “Борис Христов”, фондация “Екатерина Каравелова” организира дискусия с експерти и представители на местни и национални власти, институции и гражданския сектор. 

Програма

10:30 – 11:00 Регистрация

11:00 – 11:10 Откриване Марина Кисьова де Хеус, Изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“

11:10 – 11:50 Експертен панел

д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Диляна Дилкова, член на Управителния съвет на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ)

Модератор: Маргарита Спасова, експерт застъпничество към Фондация „Екатерина Каравелова“

11:50 – 12:30 Модерирана дискусия с представители на местни и национални власти, институции и гражданския сектор 

Модератор: Маргарита Спасова, експерт застъпничество към Фондация „Екатерина Каравелова“

„Здраве: от жени за жени vol. 2 е част от серия дискусии с експерти, с които от Фондация „Екатерина Каравелова“ дискутираме ключови теми като здравеопазване, образование, икономика, политика, екология, медии и миграция през интерсекционална призма с фокус върху проблемите и нуждите на жените.

Можете да гледате запис от първото издание на събитието „Здраве: от жени за жени “ на тема психично здраве и въздействието на дългия COVID-19 върху жените тук – https://www.youtube.com/watch?v=S6nXu7SwPsk

В този формуляр можете да зададете Вашите въпроси към панелистите – https://forms.gle/QWgQhKHHvHuX5GMi6

***

„Здраве: от жени за жени vol. 2“ се осъществява в рамките на Проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.