Екип

Настоятелство

Марина Кисьова де Хеус - Учредителка и председател на Настоятелството

Марина Кисьова де Хеус - Учредителка и председател на Настоятелството

marina.kisyova@sheinbulgaria.org

Марина Кисьова де Хеус учредява Фондация „Екатерина Каравелова” през 2016, защото вярва, че България има нужда от повече уверени в способностите си жени, които да застанат начело на процеса на трансформация на българското общество.

Марина е завършила магистратура „ Международни мирни науки“ в Тринити Колидж, Дъблин и бакалавърска степен „Психология“ в Нов български университет. Специализирала е „Превенция и резолюция на конфликти чрез контрол на оръжия, разоръжаване и неразпространение на ядрени оръжия“ към Университета за мир на ООН. Работила е в политическия кабинет на президента на Международния наказателен съд в Хага и за Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Всеки ден ние променяме света, в който живеем чрез нашите мисли, думи и действия. В каква България ще живеем след 5 или 15 години зависи от нас и смелостта на нашите решения. Посветила съм се на развитието на общности в страната, защото вярвам, че това е първата крачка към по-активно и отговорно гражданско общество.

Нора Стефанова - Член на Настоятелството

Нора Стефанова - Член на Настоятелството

Нора Стефанова се присъединява към Фондация „Екатерина Каравелова“ през 2017 г. с основен фокус обучителна дейност и личностно развитие в различни формати. Завършила е Специална педагогика в Софийски университет и Управление на човешките ресурси в Барселонски автономен университет. Нейният фокус винаги е бил развитие на хора на индивидуално, групово и общностно ниво. Нора има дългогодишен опит в организационното и проектно консултиране за организации от корпоративния, неправителствения и публичния сектор, с натрупана експертиза в стимулирането на активно участие и лидерски умения, изграждане на общности и овластяване.

Изграждането на политики без реална работа на терен, познаване на специфичния местен контекст, хората в него и техните реалности, рано или късно води до изкривяване на тези политики и непокриване на реалните нужди. Затова съм част от „Екатерина Каравелова“ – защото имаме нужда от работещи политики за участието на жените, които трябва да отразяват нуждите и реалността на женските общности в България. За целта някой трябва да работи първо с тях…

Станислава Рашева - Член на Настоятелството

Станислава Рашева - Член на Настоятелството

Станислава Рашева е доктор по философия и магистър по културология, получава своето образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е едногодишен курс в Лидерска Академия, организиран от Съвет на жените в бизнеса. Станислава има богат професионален опит в различни сфери, които се допълват и изграждат умения за създаване на ефективни партньорства, аналитично мислене и каляват будна гражданска съвест. Работила е в сферата на журналистиката, маркетинга, ПР, образование, неправителствения сектор. Личните ѝ интереси са в областта на културната антропология, древните култури и философия.

Светлината не намалява, когато я споделяме, така е и с любовта, добрината и човешкото в човека. Убедена съм, че израстваме в трудностите. Жените имат необходимост от споделени ценности и подкрепяща среда.

Екип

Деси Христова - Изпълнителен директор

dessi.hristova@sheinbulgaria.org

Десислава Христова става част от екипа на фондацията през юни 2023. Завършила е "Европеистика" и "Европейски изследвания" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и е специализирала управление на НПО и развиване на гражданския сектор в университета Джорджтаун, както и в сферата на политиките за преход и демократизация и ролята на ЕС в колежа St. Antony в Оксфорд. Последните 17 години работи в неправителствения сектор в България и Великобритания като координатор, експерт застъпничество, изследовател и експерт, както и в сферата на мониторинг и оценка на социални услуги по проекти в сферата на гражданското участие, публичните политики, развитие на гражданското общество, анти-корупция и прозрачност, права на хора с увреждания, мигранти и бежанци. През последните 12 години работи и като изборен наблюдател и експерт с различни граждански и международни организации, с които е натрупала опит от участието си в мисии като краткосрочен и дългосрочен наблюдател и експерт.

Маргарита Спасова - Експерт застъпничество

Маргарита Спасова - Експерт застъпничество

margarita.spasova@sheinbulgaria.org

Маргарита Спасова се присъединява към екипа през 2019 като инициатор на ТЯ в Габрово и впоследствие изиграва ключова роля за развитието на мрежата ТЯ в България. Завършила е „Международни отношения“ и „Право на Европейския съюз“ в Софийски университет и „Международна миграция и междуетнически отношения“ в Малмьо, Швеция. Работила е в дирекция „Международна дейност, европейски програми и проекти” на Министерство на културата и в Европейската комисия в Люксембург. Последните 6 години работи в неправителствения сектор като обучител и координатор на проекти по теми, свързани с миграция и интеграция, права на човека, равнопоставеност и гражданско участие.