Мисия & визия

Фондация „Екатерина Каравелова” е регистрирана през 2016 година като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. 

Мисия 

Създаваме и поддържаме подкрепящи се женски общности чрез социалния формат ТЯ в… ™. Подкрепяме развитието на жените в България – личностно и обществено чрез авторската програма за личностно развитие „ТЯ съм АЗ” и обучения по активно гражданско участие. Застъпваме се за политики за равнопоставеност на половете, базирани на данни и доказателства.

Визия

Вярваме в пълно и ефективно участие на жените на всички нива на вземане на решения в политическия, икономически и обществен живот. Работим за активно гражданско общество, в което всеки участва пълноценно.

Ценности 

Мир

Баланс

Участие

Принципи

Професионализъм

Експертиза

Доброволчество

Развитие и ангажиране на общности

Подкрепа

Отдаденост

Прозрачност

Фондация „Екатерина Каравелова“ вече 7 години целенасочено работи за това да има повече уверени в способностите си жени, които да застанат начело на процеса на трансформация на обществото. 

1
Града
1
Събития
1
Дългосрочни доброволки
0 +
Директно подкрепени жени

Фондацията е член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет, Българска платформа към Европейско женско лоби и на Регионален съвет за развитие за Южен централен регион към Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство.