Политики

Здраве: от жени за жени vol.1 – дискусия за ефектите на дългия COVID – 19 върху женското здраве и психичното здраве на жените

През месец март в рамките на събитието „Здраве: от жени за жени“ реализирахме много интересна и полезна експертна дискусия относно ефектите на дългия COVID-19 върху женското здраве и психичното здраве на жените. Ласка Ненова от „BG Бъди активен“ и психотерапевтът Десислава Иванова споделиха своя професионален и личен опит по темите.

„Симптомите на дългия COVID-19 са над 200 – те могат да бъдат психологически, неврологични, на респираторната, сърдечната или храносмилателната система, мускулни или ставни. Няма един, втори или трети конкретен симптом, те могат да бъдат различни, затова лекарите приемат, че има общо възпаление на тялото. Няма и един модел на лечение.“ сподели Ласка Ненова и допълни: „Над 80% от пациентите, които докладват за такива симптоми са жени. Оказва се, че жените сме по-податливи и при нас симптомите могат да продължат от 2 до 18 месеца.“

Десислава Иванова посочи, че един от най-големите проблеми за жените e, че често не си позволяват да поставят себе си и грижата за себе си на първо място. „При много от нас любовта към себе си не се случва, не можем да се обърнем към себе си по този начин. Когато работим психотерапевтично, основна задача е да разберем каква е причината за това. Вината е голям саботьор, доста често тя е причина.“  В рамките на разговора бяха обсъдени и други фактори на себевъзприятието и моделите, които жените често следват в ежедневието и които оказват неблагоприятен ефект както върху физическото, така и върху психичното им здраве. Можете да проследите цялата дискусия във видеото:

Обратната връзка, която получихме относно нуждата от повече разговори на тези теми, ни окуражи да продължим темата за здравето. На 21-ви април ще реализираме и втората част на събитието „Здраве: от жени за жени“ на тема сексуално и репродуктивно здраве. По нея ще разговаряме с Диляна Дилкова – член на Управителния съвет на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) и д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП).

„Здраве: от жени за жени“ се осъществява в рамките на Проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.