Политики

Здраве: от жени за жени

29 март 11:00 facebook live

Липсата на задълбочени социологически изследвания на проблемите и нуждите на жените в България прави невъзможно провеждането на целенасочени и последователни политики за насърчаване на равнопоставеността. Позоваването единствено на статистически данни от НСИ и Евростат при взимането на решения за национални политики пропуска да отрази ежедневните предизвикателства, нормализирани неравенства и интерсекционална дискриминация, с които се сблъскват жените от цялата страна. 

В серия от събития фондация “Екатерина Каравелова” ще дискутира с експерти ключови теми като здравеопазване, образование, икономика, политика, екология, медии и миграция в опит да осветли проблеми, които остават на заден план, въпреки че решението им значително би подобрило живота на голяма част от обществото. 

В рамките на първото събитие Здраве: от жени за жени ще бъдат дискутирани три теми: влияние на ковид върху жените; сексуално и репродуктивно здраве; психично здраве; 

Участници

Ласка Ненова – BG Бъди Активен  
Мария Евгениева – Тръст за социална алтернатива
Представител на kabinet.bg (TBC)

Може да изпратите своите въпроси към участниците до 24 март на info@sheinbulgaria.org


„Здраве: от жени за жени“ се осъществява в рамките на Проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.