Политики

Здраве: от жени за жени vol.2

Липсата на задълбочени социологически изследвания на проблемите и нуждите на жените в България прави невъзможно провеждането на целенасочени и последователни политики за насърчаване на равнопоставеността. Позоваването единствено на статистически данни от НСИ и Евростат при взимането на решения за национални политики пропуска да отрази ежедневните предизвикателства, нормализирани неравенства и интерсекционална дискриминация, с които се сблъскват жените от цялата страна.

В серия от събития с експерти от Фондация „Екатерина Каравелова“ ще дискутираме ключови теми като здравеопазване, образование, икономика, политика, екология, медии и миграция през интерсекционална призма с фокус върху проблемите и нуждите на жените.
В рамките на второто събитие „Здраве: от жени за жени vol. 2“ ще говорим за сексуално и репродуктивно здраве.

Участници:
– Диляна Дилкова – член на Управителния съвет на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ)
– Д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)
– Представител на Тръст за социална алтернатива (tbc)

Модератор – Маргарита Спасова

Събитието ще се излъчва на живо на 21-ви април от 11 часа във фейсбук страницата на фондация „Екатерина Каравелова“.

Можете да гледате и слушате запис от дискусията на първото издание на събитието „Здраве: от жени за жени “.
В този формуляр можете да зададете Вашите въпроси към панелистите – https://forms.gle/QWgQhKHHvHuX5GMi6

„Здраве: от жени за жени vol. 2“ се осъществява в рамките на Проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.

Видео заснемане: twodogstwocats.com
Дизайн: Виолета Апостолова-Лети