Общност

Жени за мир

През 2022 е напълно недопустимо конфликти да бъдат разрешавани с военна сила. 

Не на войната! Жените имаме важна роля за опазването на мира!

Елате на 8 март от 18:00 на Виенски павилион в Цар Симеоновата градина, за да заявим заедно своята подкрепа към бърза деескалация на конфликта и прекратяване на войната в Украйна. Ако искате да отправите послание или реч на събитието, моля заявете своето желание тук: https://forms.gle/XsRy88rVgELmX9io6

Линк към събитието във фейсбук.


Настоящата публикация е част от проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.