Фондация
„Екатерина Каравелова“

вече 8 години целенасочено работи за това да има повече уверени в способностите си жени, които да застанат начело на процеса на трансформация на обществото. Фондацията развива дейности в три основни направления „Общност” чрез социалния формат „ТЯ в България“, „Развитие” чрез програмата за личностно развитие „ТЯ съм АЗ“ и „Политики” чрез своята застъпническа дейност. Фондацията е член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет.

Вярваме, че България има нужда от повече уверени в способностите си жени, които се грижат да има баланс в обществото и са отговорни към опазването на мира и природата.

Отзиви

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по
Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Български фонд за жените.
Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация Екатерина Каравелова.